Lời bài hát THƯƠNG MÌNH HƠN - AVI

Lời bài hát THƯƠNG MÌNH HƠN – AVI

Một trong những bản Big Hit nổi tiếng gần đây của AVI là ca khúc THƯƠNG MÌNH HƠN. Dưới đây blogloibaihat.com sẽ cập nhật thông tin hợp âm, MV, lời bài hát Lời bài hát THƯƠNG MÌNH HƠN – AVI

Lời bài hát THƯƠNG MÌNH HƠN

Này con tim hao gầy

Phải chăng em đã đớn đau thật nhiều

Và sau bao nhiêu lần tổn thương em tổn thương

Nước mắt lấp kín, ôm em sau tâm hồn

Này sao không thương mình

Chỉ là chỉ là quá khứ thôi

Ngay phía sau màn đêm

Mình bình yên có hai ta đợi

Love me love me love me more

Love me love me love me more

Thương mình hơn

Và rồi mọi thứ sẽ qua thôi

Love me love me love me more

Love me love me more

Thương mình hơn

Và thương mình hơn

Và rồi em thấy là sau màn đêm

Bao niềm tin em phía nơi anh

Hay đi và trắng đêm

Xua đi bóng tối cô đơn vây quanh

Mình cùng nhau

Bae bình yên nha bae

Thêm màu sắc tình yêu

Chắc đắm say í à

Hãy cho em thấy hey ha hey ha

Bình yên thế thôi

Này con tim hao gầy

Phải chăng em đã đớn đau, em đớn đau

Và sau bao nhiêu lần tổn thương em tổn thương

Nước mắt lấp kín, ôm em sau tâm hồn

Này sao không thương mình

Chỉ là chỉ là quá khứ thôi

Ngay phía sau màn đêm

Mình bình yên có hai ta đợi

Love me love me love me more

Love me love me love me more

Thương mình hơn

Và rồi mọi thứ cũng sẽ qua thôi

Love me love me love me more

Love me love me more

Thương mình hơn

Và thương mình hơn

Và rồi em thấy là sau màn đêm

Bao niềm tin em phía nơi anh

Hay đi và trắng đêm

Xua đi bóng tối cô đơn vây quanh

Mình cùng nhau bae bình yên nha bae

Thêm màu sắc tình yêu

Chắc đắm say í à

Hãy cho em thấy hey ha hey ha

Bình yên thế thôi.

Love me love me love me more

Love me love me more

Thương mình hơn

Và rồi mọi thứ cũng sẽ qua thôi

Và rồi em thấy là sau màn đêm

Bao niềm tin em phía nơi anh

Hay đi và trắng đêm

Xua đi bóng tối cô đơn vây quanh

Mình cùng nhau bae bình yên nha bae

Thêm màu sắc tình yêu

Chắc đắm say

Ta đa ta

Và rồi mọi thứ sẽ ổn thôi

Và rồi em thấy ánh nắng ở phía nơi anh

Thay đi trắng đen buồn tênh

Bên anh em thấy tình yêu quá đỗi

Thật gần chân phương say đắm

Anh cho em thấy a a a

Biết yêu thế thôi

Ha ha ha hò.

Lời bài hát THƯƠNG MÌNH HƠN - AVI
Lời bài hát THƯƠNG MÌNH HƠN – AVI

THƯƠNG MÌNH HƠN Hợp âm

Nhịp: 4/4, tempo: 155, điệu: Slow Surf
=====

[E] | [B] | [Dbm] | [E]

Này con tim [E] hao gầy
Phải chăng em đã đớn đau thật [Ab] nhiều
Và sau bao nhiêu lần [Dbm] tổn thương em tổn thương
Nước mắt lấp [E] kín, ôm em sau tâm [A] hồn
Này sao không [E] thương mình
Chỉ là chỉ là quá khứ [Ebm] thôi

[E]-[A] Ngay phía sau màn [Dbm] đêm
Mình bình yên có hai [Ab/E] ta đợi
[E] Love me love me love me more
[Ebm] Love me love me love me more

[Dbm] Thương mình hơn
Và rồi mọi [E] thứ sẽ qua thôi
Love me love me love me more
[Ebm] Love me love me more

[Dbm] Thương mình hơn
Và [A] thương mình hơn
Và rồi em [E] thấy là sau màn đêm
Bao niềm tin em phía nơi [B] anh

Hay đi và [Dbm] trắng đêm
[E/B] Xua đi bóng [A] tối cô đơn vây quanh
Mình cùng nhau
[E] Bae bình yên nha bae
Thêm màu sắc tình yêu
Chắc [Ebm] đắm say í à

Hãy cho em [B/Eb] thấy hey ha hey ha
[A] Bình yên thế thôi
Này con tim [Dbm] hao gầy
Phải chăng em đã đớn đau, em đớn [Ebm] đau
Và sau bao nhiêu lần [Dbm] tổn thương [E]

Nước mắt lấp [A] kín, ôm em sau tâm hồn
Này sao không [E] thương mình
Chỉ là chỉ là quá khứ [Ebm] thôi
Ngay phía sau màn [Dbm7] đêm -[E]
Mình bình yên [A] có hai ta đợi
[E] Love me love me love me more
[Ebm] Love me love me [Ab] more

[Dbm] Thương mình hơn
Và rồi mọi [A] thứ cũng sẽ qua thôi
[E] Love me love me love me more
[Ebm] Love me love me love me more
[Dbm] Thương mình hơn
Và [E] thương mình hơn

Và rồi em [E] thấy là sau màn đêm
Bao niềm tin em phía nơi [Ebm] anh
Hay đi và [Dbm] trắng đêm
Xua đi bóng [A] tối cô đơn vây quanh
Mình cùng nhau [E] bae bình yên nha bae
Thêm màu sắc tình yêu
Chắc [Abm] đắm say í à

Hãy cho em [E] thấy hey ha [Dbm] hey ha
[A] Bình yên thế [Dbm/Ab] thôi.

[E] | [Ebm] | [Dbm7] | [E] | [A] | [B] | [Dbm] | [E]

[E] Love me love me love me more
[Abm] Love me love me [Ab] more

[E] Thương mình hơn
Và rồi mọi [B] thứ cũng sẽ qua thôi

Và rồi em [E] thấy là sau màn đêm
Bao niềm tin em phía nơi [Ebm] anh
Hay đi và [Dbm] trắng đêm
Xua đi bóng [A] tối cô đơn vây quanh
Mình cùng nhau [E] bae bình yên nha bae
Thêm màu sắc tình yêu
Chắc [B/Eb] đắm say í à

Ta đa [E] ta
Và rồi mọi thứ sẽ ổn [E] thôi
Và rồi em thấy ánh nắng ở phía nơi [Ab] anh
Thay đi trắng đen buồn [E] tênh
Bên anh em thấy tình yêu quá [Am6] đỗi
Thật gần [E] chân phương và say đắm
Anh cho em [B] thấy a a a
Biết yêu thế thôi
Ha [E] ha ha oh oh.

Thông tin ca khúc THƯƠNG MÌNH HƠN

Bài Hát Của: AVI

Xem thêm: Lời bài hát TẤT CẢ HOẶC KHÔNG LÀ GÌ CẢ

Xem thêm: Lời bài hát An

Xem: Lời bài hát nói em không tin

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *